Skriveworkshop

Skriveworkshop for unge og voksne

Vi skriver kreativt fx ud fra en person i en tekst, en poetisk sætning eller noget helt tredje, som du byder ind med. Vi får sanserne i spil med forskellige øvelser og indtrykkene ned på papir, så teksterne bliver levende og interessante at læse. Og vi taler om, hvad inspiration er, hvordan du henter inspiration til din tekst fx fra musik, film, bøger, dit eget liv, fra nogen du kender m.fl.

I workshoppen får du redskaber og øvelser til at skrive kreativt. Vi skriver korte prosatekster, digte og små fortællinger m.fl. Hvis du har lyst, læser du din tekst højt. Det giver dig mulighed for at få en konstruktiv feedback på din tekst, så du får lyst og indsigt til at skrive videre.

Jeg har undervist i kreativ skrivning i folkeskolen og gymnasiet, i højskolen, på biblioteker, i Dansk Forfatterforening, på Arbejdermuseet og på Arken Museum for Moderne Kunst. Mine skriveøvelser og -forløb er målrettet det enkelte sted med de deltagere, der er der. Jeg har fået god respons på mine skriveforløb – se venligst nedenstående udtalelser fra Arken.

Priser for skriveworkshops aftales med mig.

Workshoppen Skriftlighed i værkformidling indeholdt en palet af skriveøvelser rettet mod ARKENs faste samling.

Seminaret for vores undervisere var veltilrettelagt. Vi afprøvede først skriveøvelserne og reflekterede over dem efterfølgende. Input fra dagen blev løbende samlet op og skrevet ned til fastholdelse.

Workshoppen var en god kickstart til at arbejde med formidlingen af museets samling på en ny måde.

I løbet af dagen oplevede vi en fordybelse i de enkelte kunstværker ved hjælp af den skriftlige dimension. En ny metode, som vi vil arbejde med at overføre til vores generelle formidling af ARKENs samling.

Med venlig hilsen
Christina Papsø Weber, LEDER, ARKEN Undervisning

Det var motiverende at arbejde med det skrevne ord. Det åbnede for en anden måde at se værkerne på og fik mig til at tænke over kombinationen af tekst og billede.

Koblingen mellem værk og skrift i øvelserne fungerede godt. Øvelserne var tydeligt formulerede og interessante. Og I var gode til at skabe en koncentreret, men afslappet stemning.

Det faglige udbytte var på et højt niveau. Jeg har fået nogle skriftlige redskaber, som jeg kan anvende i værkanalysen på mange måder – som supplement til min primært visuelle undervisningsform.

Med venlig hilsen
Anne Blicher, PROJEKTMEDARBEJDER, ARKEN Undervisning

Back to Top