Om Inge-Helene Fly

Inge-Helene Fly
Foto: Camillahey.dk

Jeg er forfatter og uddannet BA i Litteraturvidenskab. Jeg har arbejdet med ord og litteratur i 20 år i forskellige sammenhænge. Mit engagement gælder både det talte og skrevne ord, og jeg er lige så glad for at undervise elever i kreativ skrivning som for at redigere manuskripter. Jeg har bl.a. undervist unge og voksne i novelleskrivning, dansk litteratur og sprog.

Som forfatter har jeg skrevet 5 skønlitterære bøger og flere er på vej. Det er noveller, digte og længere historier. Jeg henter inspiration i mit eget liv, i naturen, fra rejser og ikke mindst fra andre bøger. Det er emner som identitet, valg, tid, steder, kærlighed og livets gen- og vildveje, der optager mig.

Udover min egen skrivning har jeg været aktiv i foreningsarbejde i Dansk Forfatterforening og Dansk Kunstnerråd gennem en årrække. Her har jeg bl.a. arrangeret og styret debatter med kulturpolitisk og litterært indhold. Det samfundsmæssige engagement løber som en rød tråd gennem mit arbejde med sprog og litteratur.

For mere information se mit CV

Profil på Dansk Forfatterforening

Comments are closed.