Facilitator

Jeg laver publikumsinddragende forløb med kreativ skrivning til museer, der ønsker at give deres besøgende en særlig kunstoplevelse. Jeg tager udgangspunkt i, at de besøgende får en mere intens kunstoplevelse, hvis de møder kunstværkerne på en personligt aktiverende måde via skriveøvelser.

arken-udstilling

De besøgende gæster inviteres ind i et rum, hvor de bliver bedt om at forholde sig til en række udvalgte kunstværker gennem et skriveforløb, som jeg skræddersyr til det enkelte museum. Det er vigtigt, at de besøgende oplever en form for identifikation med værkerne, så museumsbesøget sætter sig spor i deres bevidsthed. Bagefter vil de besøgende ønske at vende tilbage til det sted, hvor de har haft en stærk kunstoplevelse.

Jeg har stor erfaring med skriveforløb bl.a. på Arbejdermuseet og Arken Museum for Moderne Kunst – se venligst nedenstående udtalelser. Derfor ved jeg, hvordan et skriveforløb skal komponeres for at fungere bedst muligt for publikum. Jeg besøger hvert enkelt museum, og sammen finder vi ud af hvilke kunstværker, der skal indgå i skriveforløbet med henblik på at inddrage museets særlige målgruppe.

Priser for skræddersyede skriveforløb aftales med mig.


Udtalelse fra arkenARKEN

Workshoppen Skriftlighed i værkformidling indeholdt en palet af skriveøvelser rettet mod ARKENs faste samling.

Seminaret for vores undervisere var veltilrettelagt. Vi afprøvede først skriveøvelserne og reflekterede over dem efterfølgende. Input fra dagen blev løbende samlet op og skrevet ned til fastholdelse.

Workshoppen var en god kickstart til at arbejde med formidlingen af museets samling på en ny måde.

I løbet af dagen oplevede vi en fordybelse i de enkelte kunstværker ved hjælp af den skriftlige dimension. En ny metode, som vi vil arbejde med at overføre til vores generelle formidling af ARKENs samling.

Med venlig hilsen
Christina Papsø Weber, LEDER, ARKEN Undervisning

Det var motiverende at arbejde med det skrevne ord. Det åbnede for en anden måde at se værkerne på og fik mig til at tænke over kombinationen af tekst og billede.

Koblingen mellem værk og skrift i øvelserne fungerede godt. Øvelserne var tydeligt formulerede og interessante. Og I var gode til at skabe en koncentreret, men afslappet stemning.

Det faglige udbytte var på et højt niveau. Jeg har fået nogle skriftlige redskaber, som jeg kan anvende i værkanalysen på mange måder – som supplement til min primært visuelle undervisningsform.

Med venlig hilsen
Anne Blicher, PROJEKTMEDARBEJDER, ARKEN Undervisning

Back to Top